Người phụ trách

Người chủ trương Website này là ông Nguyễn Mạnh Trí. Trước năm 1975, ông là cựu Trung Tá của hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cháu gọi cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam bằng Cậu. Ông gia nhập Hải Quân năm 1960 (Khóa 10 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang) và ra trường năm 1962.

Từ năm 1965 cho đến đầu năm 1969, ông là Hạm Phó, Hạm Trưởng, Phân Đội Trưởng PTF (Lực Lượng Hải Tuần – Sở Phòng Vệ Duyên Hải – Nha Kỹ Thuật – Bộ Tổng Tham Mưu). Từ năm 1970 cho đến năm 1975, ông là Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Đà Nẳng, Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 3 Lực Lượng Thủy Bộ (Cà Mâu), Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 21/33 Xung Phong (Mỹ Tho), Chỉ Huy Trưởng Hải Đội I Duyên Phòng (Đà Nẳng).

Sang Hoa Kỳ từ năm 1975, trở thành Kỹ Sư Kiểm Phẩm sau 5 năm vừa đi làm vừa đi học và làm System Quality Engineer cho hãng Unisys từ năm 1980-1996. Năm 1996-1997, ông có về Việt Nam làm việc cho một dự án tài trợ ngắn hạn của Hoa Kỳ. Sau đó, ông về lại Hoa Kỳ làm Giám Đốc Kiểm Phẩm cho một công ty nhỏ từ 1997-2005.

Quyết định về hưu năm 2005 để dành thì giờ cho việc hoàn tất ấn bản mới cuốn sách Nguyễn Khoa Nam được phát hành năm 2007. Sau đó, ông phối hợp với các chiến hữu HQ/VNCH hoàn tất cuốn Hải Chiến Hoàng Sa xuất bản năm 2010. Từ năm 2009, bắt đầu chủ trương Website  www.tranhchapbiendong.com với mục đích cung cấp những tin tức cập nhật và đầy đủ từ báo chí quốc tế, hải ngoại cũng như trong nước về Tranh Chấp Biển Đông. Website khởi đầu khá chậm với khoảng 50 lượt truy cập mỗi ngày. Đến tháng 5/2011, sau vụ tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Việt Nam, cắt dây cáp 2 tàu khảo sát Việt Nam là Bình Minh 2 và Viking 2 thì số người truy cập tăng đột biến, từ 30/5/2011 đến 28/6/2011 đã có 50,000 lượt truy cập, phần lớn là giới nghiên cứu quốc nội. Cho đến cuối năm 2011, đã có gần 150,000 lượt truy cập, chia ra 73% từ quốc nội, 16% từ Âu Châu và 10% từ Hoa Kỳ. Chấm dứt Website này từ tháng 5/2015 vì lý do cá nhân. Sau đó, ông viết những bài nghiên cứu về Việt Nam và Tranh Chấp Biển Đông đăng trên Vietbao Online. Ngày 20/7/2018, ông tái lập  Website www.tranhchapbiendong.net với cùng một mục đích nhưng lãnh vực nghiên cứu nới rộng ra từ “Tranh Chấp Biển Đông” lên sự đối chọi giữa 2 chiến lược “Một vành đai – Một con đường” của Trung Quốc và “Liên minh Ần Độ – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Phụ trách kỹ thuật cho Website này là anh Justin Đỗ, kỹ sư hệ thống thuộc thế hệ thứ hai, có nhiều quan tâm về tình hình Việt Nam.

Kể từ khi được tái lập vào tháng 7, 2018 cho đến cuối năm 2018, đã có 3,013 lượt truy cập. Các đồng hương tại Hoa Kỳ với 231 địa chỉ chiếm 72%. Đồng bào quốc nội với 61 địa chỉ truy cập, chiếm 19% tại 5 thành phố Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An và Sài Gòn. Đồng hương tại 12 quốc gia Ái Nhĩ Lan, Gia Nã Đại, Trung Quốc, Do Thái, Pháp Quốc, Anh Quốc, Đúc Quốc, Ấn Độ, Úc Đại Lợi, Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đài Loan, Hàn Quốc với 28 địa chỉ chiếm 9%.

 

Nguyễn Mạnh Trí   E-Mail: prototri2012@yahoo.com

Justin Đỗ:   E-Mail: tienmanhdo@gmail.com

Tu chỉnh: December 31, 2018